Rezultati

Pričakovani rezultati projekta obsegajo:

 • raziskavo o stanju socialne ekonomije in podjetniških priložnostih za priseljence znotraj socialnega podjetništva (dostopno);
 • metodologijo za identifikacijo in ocenjevanje specifičnih podjetniških kompetenc (dostopno);
 • metodologijo za izvedbo usposabljanj za razvijanje podjetniških kompetenc;
 • metodologijo za spodbujanje novih iniciativ in idej v okviru socialne ekonomije.

Raziskava «Socialna ekonomija in njene podjetniške priložnosti» nudi pregled stanja socialne ekonomije in položaja priseljencev znotraj tega področja v sodelujočih državah projektnih partnerjev, ki prihajajo iz štirih mest oziroma držav:

 • Ljubljana (Slovenija)
 • Larissa (Grčija)
 • Città di Castello (Italija)
 • Burgos (Španija)

Poročilo je prvi konkretni korak v projektu Sentim in nudi splošen pregled stanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, odraža pa razlike v razvoju socialnega podjetništva in možnostih za ustvarjanje delovnih mest za priseljence in posameznike pri katerih je tveganje za socialno izključenost večje. Študija predstavlja tudi različne primere dobre prakse socialnega podjetništva na lokalni ravni.

Poročilo identificira tudi področja oziroma priložnosti za ustanovitev socialnih podjetij oziroma razvoj projektov v okviru socialne ekonomije.

Eden od ciljev projekta je spodbujati priseljence za podjetniško udejstvovanje in razvoj socialnih iniciativ upoštevajoč njihov položaj, ki je pogosto težji v primerjavi z večinskim prebivalstvom.

Analiza stanja je bila narejena znotraj evropskega prostora v štirih državah, ki jih je gospodarska kriza precej prizadela. S tem nudi dodano vrednost na ravni vpogleda v stanje socialne ekonomije in podjetništva, obstoječe dobre prakse in položaj priseljencev na področju podjetništva v teh državah. Informacije so lahko koristne tudi pri oblikovanju in razvoju novih partnerstev, projektov in metod vključevanja v podjetniško okolje za priseljence (tako študente kot odrasle). Dostopno tukaj.

Metodologija za identifikacijo in ocenjevanje podjetniških kompetenc obsega:

 • orodja za identifikacijo podjetniškega interesa;
 • metodologijo z orodji za identifikacijo podjetniškega interesa med priseljenci;
 • raziskavo o kompetencah, ki jih potrebujejo posamezniki za podjetniško udejstvovanje;
 • seznam podjetniških kompetenc priseljencev;
 • orodja za ocenjevanje podjetniških kompetenc posameznika;
 • preizkušeno metodologijo za oceno podjetniških kompetenc pri priseljencih;
 • orodja so bila preizkušena v Italiji in Španiji v okviru praktičnih delavnic s priseljenci;
 • razvoj gradiva za e-izobraževanje (orodja za identifikacijo podjetniškega interesa in kompetenc) za posameznike, ki delajo s priseljenci.

Intervju s kompetenčnim kolesom za podjetnike priseljence
Intervju s kompetenčnim kolesom za potencialne podjetnike med priseljenci
Delavnica za odkrivanje podjetniškega interesa in kompetenc priseljencev
Vsa orodja zbrana v enem dokumentu

Metodologija za izvedbo usposabljanj za razvijanje podjetniških kompetenc obsega:

Pred vami je praktičen priročnik za trenerje, ki želite posameznikom ali skupini priseljencev pomagati pri razvoju podjetniških kompetenc.
Glede na to, da je učni kontekst odvisen od znanja in kompetenc mentorjev in udeležencev, je ta priročni k orodje, ki se lahko prilagaja udeležencem, njihovim potrebam in konkretnim situa cijam.
Priporočljivo je, da usposabljanje vodijo mentorji, ki imajo dovolj znanja in informacij o ekonomiji ter poslovnem ali start-up okolju in dinamiki. Poleg tega morajo imeti predavatelji predhodne in relevantne izkušnje z izvajanjem usposabljanj, de lavnic ali treningov na področju osebnega razvoja ali razvija mehkih (ali drugih) veščin. V primeru, da mentorji oziroma trenerji nimajo dovolj izkušenj s podjetništvom, je zaže leno, da se predhodno posvetujej o s strokovnjakom ali izkušenim podjetnikom in ga povabijo na usposabljanje kot gostujočega predavatelj.

Usposabljanje za razvoj podjetniških kompetenc

ZAGOTAVLJANJE PODPORE PRISELJENCEM NA NJIHOVI PODJETNIŠKI POTI

Predstavljeno orodje smo razvili projektni partnerji v Erasmus+ projektu Sentim – Social Entrepreneurship for Immigrants (Socialno podjetništvo za priseljence) z namenom oblikovanja ustrezne in uporabne metodologije za zagotavljanje podpore priseljencem, ki se odločijo za začetek podjetniške poti v novi državi. Vsekakor je zagotavljanje kvalitetnega podjetniškega usposabljanja ključnega pomena za posameznike, ki se odločijo za podjetniško pot, vendar pa je tem posameznikom potrebno zagotavljati tudi dodatno podporo v času njihovih prvih podjetniških korakov.
Coaching je orodje, ki omogoča nudenje podpore posameznikom tako na področju osebnega kot tudi kariernega/poklicnega razvoja, saj lahko s pomočjo coachinga posamezniki razvijajo svoje potenciale in sposobnosti, izboljšujejo lastno delovanje ter vpeljujejo spremembe, ki si jih želijo v svojem življenju. Coaching kot orodje za zagotavljanje podpore priseljencem

Osnovne informacije, ki so potrebne za zagotavljanje podpore priseljencem na njihovi podjetniški poti

Predstavljeno orodje smo razvili projektni partnerji v Erasmus+ projektu Sentim – Social Entrepreneurship for Immigrants (Socialno podjetništvo za priseljence) z namenom oblikovanja ustrezne in uporabne metodologije za zagotavljanje podpore priseljencem, ki se odločijo za začetek podjetniške poti v novi državi.
Vsekakor je zagotavljanje kvalitetnega podjetniškega usposabljanja ključnega pomena za posameznike, ki se odločijo za podjetniško pot, vendar pa je tem posameznikom potrebno zagotavljati tudi dodatno podporo v času njihovih prvih podjetniških korakov.
Pred izvedbo usposabljanj za razvoj ali izboljšanje podjetniških kompetenc morajo trenerji udeležencem zagotoviti osnovne informacije. Na podlagi literature, praktičnih izkušenj in intervjujev, ki smo jih opravili s priseljenci, smo ugotovili, da posamezniki, ki želijo ustanoviti podjetje v novi državi, potrebujejo vsaj splošne informacije o kulturnih posebnostih, pravno-zakonodajnem okviru ter institucijah in organizacijah, ki nudijo pomoč in podporo priseljencem. O4_SLO_Basic information

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies