Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το πρόγραμμα είναι:

 • Έρευνα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας από τους μετανάστες (available)
 • Νέα μεθοδολογία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ειδικών δεξιοτήτων για την επιχειρηματικότητα (available)
 • Νέα μεθοδολογία για την κατάρτιση σε δεξιότητες και ειδικές ικανότητες για την επιχειρηματικότητα (available)
 • Νέα μεθοδολογία για τη διευκόλυνση υλοποίησης νέων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας

Η έρευνα»Επιχειρηματικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας«παρέχει μια επισκόπηση της σύγχρονης τεχνολογίας σχετικά με την κοινωνική οικονομία και τους μετανάστες στις εμπλεκόμενες χώρες και ιδιαίτερα στις εμπλεκόμενες τοποθεσίες:

 • Ljubljana (Slovenia)
 • Λάρισα (Greece)
 • Città di Castello (Italy)
 • Burgos (Spain)

Η αναφορά είναι το πρώτο βήμα του Sentim και προσφέρει μια γενική εικόνα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και εκφράζει τις διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων σχετικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ειδικά για τους μετανάστες ή/και για άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η μελέτη προσπαθεί να επισημάνει την κατάσταση σε τοπικό επίπεδο και προσφέρει μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες τοποθεσίες.

Τέλος, η έκθεση περιγράφει ορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο και προτείνει νέες μεθόδους για τον εντοπισμό ευκαιριών για την ανάπτυξη προγραμμάτων στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας..

Στόχος μας είναι να γνωρίζουμε την τοπική πραγματικότητα για να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα και να αναπτύξουμε νέες κοινωνικές επιχειρήσεις στις εμπλεκόμενες πόλεις, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των μεταναστών..

Η μελέτη αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ενός σαφώς καθορισμένου ευρωπαϊκού χώρου: αυτό των τεσσάρων από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Έτσι, η έρευνα αντιπροσωπεύει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς παρέχει μια συνολική εικόνα της κοινωνικής οικονομίας, των υφιστάμενων καλών πρακτικών, της επιχειρηματικότητας και της κατάστασης των μεταναστών στον τομέα αυτό, χρήσιμη για μελλοντικά έργα στον τομέα αυτό. Καθώς οι εταίροι έχουν ως στόχο να διευρύνουν την εταιρική σχέση σε ένα επόμενο πρόγραμμα σχετικά με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας για σπουδαστές μεταναστών, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό σημείο εκκίνησης. Available here.

Σχετικά με την ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για εντοπισμό και εκτίμηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων για επιχειρηματικότητα:

 • Μια συλλογή εργαλείων για τον εντοπισμό ενδιαφέροντος.
 • Μια νέα δοκιμασμένη και επικυρωμένη μεθοδολογία για ον εντοπισμό ενδιαφέροντος για επιχειρηματικότητα προσαρμοσμένη σε μετανάστες. Συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εργαλείων.
 • Έρευνα σχετικά με τις ικανότητες που χρειάζονται για την επιχειρηματικότητα γενικά και ειδικά, για τους μετανάστες.
 • Μια λίστα σχετικά με τις δεξιότητες που χρειάζονται για την επιχειρηματικότητα των μεταναστών.
 • Μια ανάλυση για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, μια συλλογή εργαλείων και μια έρευνα για την αξιολόγηση δεξιοτήτων.
 • Μια δοκιμασμένη και επικυρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση δεξιοτήτων που χρειάζονται για επιχειρηματικότητα προσαρμοσμένη στους μετανάστες.
 • Τα εργαλεία έχουν δοκιμαστεί σε εργαστήρια με μετανάστες στην Ιταλία και στην Ισπανία.
 • Η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής διδακτικής ενότητας για επαγγελματίες σχετικά με την ανίχνευση συμφερόντων και την αξιολόγηση των ικανοτήτων.

Σχετικά με τηνανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας κατάρτισης σε συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες επιχειρηματικότητας, το εγχειρίδιο «Πώς να εκπαιδεύσετε τις ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική επιχειρηματικότητα » είναι:

Ο οδηγός αυτός είναι ένα πρακτικό εγχειρίδιο για εκπαιδευτές που θέλουν να εκπαιδεύσουν άτομα ή ομάδες μεταναστών στην απόκτηση δεξιοτήτων ώστε να αναπτύξουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση.
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ικανότητες και τη στάση των δύο μερών (μεντόρων και μαθητευομένων). Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα ευέλικτο εργαλείο από τους μέντορες που θα το προσαρμόσουν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητευόμενων.
Το έγγραφο έχει δομηθεί σε 8 ενότητες που διευκολύνουν τον μέντορα καθώς τον καθοδηγούν βήμα-βήμα:
1. Ενότητα 1: Επιχειρηματικότητα είναι…
2. Ενότητα 2: Σχεδιάζουμε, σκεφτόμαστε και μαθαίνουμε για τον πελάτη
3. Ενότητα 3: Κατανοώντας τα στοιχεία και συνειδητοποιώντας την αγορά
4. Ενότητα 4: Παράγοντας ιδέες
5. Ενότητα 5: Προτυποποίηση
6. Ενότητα 6: Επιχειρηματικό μοντέλο και επιχειρηματικός σχεδιασμός
7. Ενότητα 7: Feedback, υλοποίηση και συζήτηση
8. Ενότητα 8: Παρουσιάζοντας την επιχειρηματική ιδέα σας

Εκπαίδευση στις αναγκαίες δεξιότητες για επιχειρηματικότητα Available: here

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Καθοδήγηση – ένα εργαλείο για την υποστήριξη των μεταναστών στο επιχειρηματικό τους μονοπάτι

Το ακόλουθο εργαλείο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου SENTIM, Social Entrepreneurship for Immigrants, ένα έργο Erasmus + με στόχο τη δημιουργία σχετικής και χρήσιμης μεθοδολογίας για την παροχή υποστήριξης σε μετανάστες που αποφασίζουν να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους πορεία σε μια νέα χώρα. Η παροχή επιχειρηματικής κατάρτισης είναι το βασικό εργαλείο όταν ένα άτομο αποφασίζει να ξεκινήσει την επιχειρηματική του σταδιοδρομία, αλλά από την άλλη πλευρά, η παροχή υποστήριξης σε άτομα μεταναστών κατά τη διάρκεια των προσπαθειών τους είναι επίσης ζωτικής σημασίας.

Η καθοδήγηση είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τα άτομα στη διαδικασία προσωπικής ή επαγγελματικής εξέλιξης και να τους βοηθήσει να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να τους επιτρέψει να γίνουν το πρόσωπο που θέλουν να είναι.

O4_Coaching-a tool for providing support to immigrants GR

Βασικές πληροφορίες για επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες

Η παροχή επιχειρηματικής κατάρτισης είναι το βασικό εργαλείο όταν ένα άτομο αποφασίζει να ξεκινήσει την επιχειρηματική του σταδιοδρομία, αλλά από την άλλη πλευρά, η παροχή υποστήριξης σε άτομα μεταναστών κατά τη διάρκεια των προσπαθειών τους είναι επίσης ζωτικής σημασίας.

Πριν από την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, οι εκπαιδευτές πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες στους συμμετέχοντες. Με βάση τη βιβλιογραφία, τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους μετανάστες και τις πρακτικές εμπειρίες που μάθαμε, τα άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση σε μια νέα χώρα χρειάζονται τουλάχιστον γενικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τη χώρα στην οποία προέρχονται και βασικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο, ιδρύματα και οργανισμούς που μπορούν να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στους μετανάστες.

O4 – basic information_GR

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies